Servis strojů a zařízení

Servis výrobních strojů a zařízení

Provádíme havarijní i plánované opravy výrobních strojů a zařízení. Stěžejní činností našich techniků jsou opravy obráběcích strojů konvenčních i s NC a CNC řízením.

Nabízíme:

  • opravy mechanických části strojů
  • opravy elektronických částí strojů
  • opravy řídících systémů
  • modernizace strojních zařízení
  • střední a generální opravy obráběcích a výrobních strojů
  • zavedení a outsorcing údržby - zpracování plánu, periodicity a rozsahu pravidelných preventivních prohlídek strojních zařízení
  • stěhování strojních zařízení jako komplexní službu na klíč - veškeré práce nutné pro odpojení strojů, jejich přesun (včetně logistiky) a připojení a oživení stroje na novém místě

Provozní vyvažování

Nevyváženost rotorů rotačních strojů je jedním z podstatných zdrojů vibrací, jejichž vyšší hodnoty výrazně zkracují životnost ložisek a mohou způsobit rozsáhlá poškození.

Výhodou provozního vyvažování je ta skutečnost, že se vyvažování provádí na zařízení, které je smontováno v provozním celku čímž se eliminuje případný vliv zbytkové nevyváženosti hřídele, spojky případně dalších komponent. Není nutná demontáž rotoru a jeho vyvážení na stolici, vyvažování se provádí přímo na místě.

  • oběžných kol ventilátorů
  • čerpadel
  • rotorů speciálních zemědělských strojů jakými jsou pařezové frézy apod.

Průmyslové ustavování

Neustavení spojek je nejčastějším zdrojem zvýšených vibrací rotačních strojů. Paralelní případně úhlové přesazeni na spojce generuje vibrace, které se podobně jako nevyváženost, projeví na nižší životnosti ložisek a může způsobit další výraznější opotřebení souvisejících dílů.

Nabízíme laserové ustavování všech typů spojek rotačních zařízení v horizontálním i vertikálním uspořádání. Výhodou optického zaměření je především přesnost a rychlost, se kterou lze měření nesouososti provést. Případné přesazení ve vertikálních směrech se řeší vypodložením ustavované části pomocí přesných podložek případně plechů o příslušné tloušťce.