Technická diagnostika

 • vibrační diagnostika
 • termovizní diagnostika
 • tribotechnická diagnostika

Vibrační diagnostika

Vibrační diagnostika je vhodným nástrojem údržby od prevence přes predikci až k proaktivnímu přístupu péče o strojový park většiny průmyslových odvětví.

Provádíme pochůzkovou diagnostiku (off-line měření) těchto točivých zažízení:

 • Energetika — turbíny, kompresory, čerpadla, napáječky, ventilátory apod.
 • Těžký průmysl — válcovací stolice, převodovky apod.
 • Lehké strojírenství — vstřikovací lisy, obráběcí stroje atd.
 • Chemický průmysl — čerpadla, míchadla, vývěvy, odstředivky apod.
 • Lomy a pískovny — čelisťové drtiče, kuželové a odrazové drtiče, vibrační třídiče
 • Cukrovary — čerpadla, vývěvy, uhelky, pohony dopravních pásů atd.atd.

Specifickou oblastí je měření obráběcích strojů s NC a CNC řízením. Zde se provádí měření vibrací s následným vyhodnocením na vřetenech případně upínacích stolech (karusely).

Nabízíme:

 • pochůzkovou diagnostiku — off-line měření a analýzu vibrací ve stanovených časových intervalech včetně vyhodnocení celkové mohutnosti kmitání dle příslušných norem ČSN ISO
 • expertní měření za účelem stanovení příčiny zvýšených vibrací u neperiodicky měřených zařízení
 • vypracování protokolů z vyhodnocení měření, posuzující stav zařízení, s jasně stanoveným závěrem a doporučením, které slouží jako podklad pro případný servisní zásah. Protokol z vyhodnocení měření může sloužit i jako doklad o stavu zařízení pro případně navazující kontrolní audit v rámci ISO 9001.
 • poradenskou činnost
 • technická pomoc při řešení zavádění vibrační diagnostiky na míru

Výstupem vibrační diagnostiky je technický protokol s vyhodnocením stavu kontrolovaného zařízení.

Termovizní diagnostika

Měření pomocí termovize umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teplot na povrchu snímaného zařízení. Měření se provádí za provozu, bez nutnosti odstavení přípojených techologií a bez jakéhokoliv vlivu na měřený objekt.

Nabízíme termovizní diagnostiku zejména pro:

 • kontrolu rozvaděčů a elektronických systémů
 • kontrolu transformátorů
 • expertní termovizní měření (funkčních segmentů stroje, kuličkových šroubů, hydraulických jednotek)
 • kontrolu mechanických zařízení či jejich částí (ložiska apod.)

Výstupem termovizní diagnostiky je technický protokol s jednotlivými termosnímky a vyhodnocením stavu snímaného zařízení.

Tribotechnická diagnostika

Tribotechnická diagnostika, jako jeden z druhů bezdemontážní technické diagnostiky, vychází z principu hodnocení stavu technických zařízení na základě stavu maziva.

Používá se zejména v případech dlouhodobého použití maziva nebo značného objemu náplně. Pro sledování vývoje degradace maziva jsou rozhodující "startovací" hodnoty. Bezpodmínečně je nutné znát druh a parametry nového oleje. Frekvenci odběru vzorků stanoví druh zařízení, jeho technické parametry a předchozí údržbářské kroky. Např. po generální opravě doporučujeme ihned z počátku provozu provádět rozbory v kratším intervalu než v běžném provozu. Dále se kvalita náplně sleduje podle výsledků poslední analýzy.

V následující etapě sledujeme kvalitu olejové náplně podle stanoveného intervalu a závěru.

Nabízíme:

 • sledování degradace olejových náplní
 • zištění opotřebení (ferografie)
 • transformátorové oleje
 • sledování jakosti řezných emulzí
 • (infračervená spektrometrie)
 • filtrace olejových náplní

Výstupem tribotechnické diagnostiky je technický protokol s vyhodnocením stavu.